in

Wachtlijsten voor sociale huisvesting blijven groeien, Landsmeer bereikt 22 jaar

De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn in een kwart van de 355 Nederlandse gemeenten opgelopen tot meer dan zeven jaar, zo blijkt uit onderzoek van de NOS.

De langste wachtlijst – 22 jaar – is in Landsmeer, een dorp net ten noorden van Amsterdam, maar de wachttijden zijn vergelijkbaar in andere steden en dorpen rond de hoofdstad.

In Amsterdam zelf is de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning 13 jaar. De lange wachttijden zijn te wijten aan het tekort aan sociale huurwoningen – die een huurprijs van minder dan 750 euro hebben en waaraan strenge inkomenseisen zijn verbonden.

Tussen 2015 en 2020 is het aantal huurwoningen van de woningcorporatie met 1% gestegen terwijl de bevolking met 3% is gegroeid.

‘Ik ben niet verbaasd over de onacceptabel lange wachtlijsten’, zegt Martin van Rijn, voorzitter van corporatiekoepel Aedes.

‘Alleen het bouwen van meer woningen en een betere regionale afstemming kunnen deze frustratie verminderen.

‘ Daarvoor hebben sociale woningaanbieders zowel regie als financiële steun van de landelijke overheid nodig, zei hij.

Eerder dit jaar stelden woningcorporaties, vastgoedbeleggers en lokale overheden dat Nederland een miljoen nieuwe woningen moet bouwen om aan de vraag te voldoen.

Volgens cijfers van de overheid wordt ongeveer 60% van de 7,5 miljoen woningen in Nederland bewoond door de eigenaar.

Particuliere verhuurders, waaronder investeringsmaatschappijen, bezitten 8% en de rest is in handen van de woningcorporaties van het land.

Meer dan de helft van de huiseigenaren verhoogt de energie-efficiëntie niet

Discriminatie vaker voor bij huurwoningen buiten de grote vier steden