in

Overschakeling op biologische melkveehouderij zou natuurgebieden ten goede komen: onderzoek

Een omschakeling naar biologische melkveehouderij rond natuurgebieden kan de schade aan de gebieden door stikstof die vrijkomt door koeienmest aanzienlijk verminderen, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van biologische boerenorganisatie Biohuis.

Intensieve veehouderij in de buurt van Natura 2000-gebieden is in 2002 verboden. Toch blijven er in de periferie van deze beschermde gebieden nog 800 boerderijen over, waarvan sommige bijzonder schadelijk zijn voor het milieu.

Onderzoekers bekeken 34 biologische boerderijen om te zien hoe biologische landbouwpraktijken zich verhouden tot die van grootschalige fabrieksboerderijen.

Zij ontdekten dat de koeien op biologische boerderijen 22% minder stikstof in hun mest produceerden, terwijl het emissievolume per hectare 53% lager lag.

De redenen waarom biologische landbouw minder vervuilend is, aldus de onderzoekers, is dat boerderijen over het algemeen minder koeien hebben en geen kunstmest gebruiken.

Biologische koeien worden ook vaker in de wei gezet en krijgen niet in dezelfde mate krachtvoer toegediend, wat ook de uitstoot beperkt.

Terwijl biologische melkveehouderijen een goede beschermende buffer zouden vormen tegen stikstof rond de natuurgebieden, geldt dit niet voor biologische kippen- en varkenshouderijen, zo bleek uit het onderzoek.

Ondanks het goede effect zullen waarschijnlijk niet veel melkveehouders de overstap maken, aldus onderzoeker Gerard Migchels.

‘De biologische sector is momenteel relatief klein’, zei hij. ‘Groei is alleen mogelijk als er voldoende marktvraag is.

Dan zou het mogelijk zijn om tot een realistische prijs voor biologische melk te komen.’ In 2019 werden in Nederland zo’n 40.000 koeien biologisch gehouden, goed voor slechts 1 procent van de Nederlandse veestapel van 3,8 miljoen.

Volgens een overheidsrapport is 46% van de vervuiling door stikstofverbindingen rond natuurgebieden te wijten aan de landbouw, waaraan de melkveehouderij 60% bijdraagt.

De nieuwe wet op de stikstofuitstoot heeft tot doel de vervuiling tegen 2025 met 40% en tegen 2035 met 74% te verminderen.

Gerechtsdeurwaarders leggen beslag op onroerend goed bij onderzoek naar fraude met steun voor coronavirus

ING boekt over eerste kwartaal winst van €1 mrd, mede dankzij lagere risicokosten