in

Meer dan de helft van de huiseigenaren verhoogt de energie-efficiëntie niet

Meer dan de helft van de vier miljoen Nederlandse huiseigenaren neemt nog geen maatregelen om hun woning energiezuiniger te maken, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) van de regering donderdag.

Volgens de wet moeten alle zeven miljoen woningen in Nederland in 2050 energie en verwarming uit hernieuwbare bronnen gebruiken, en het SCP zegt dat de overheid een actievere rol moet spelen bij het stimuleren van huiseigenaren om veranderingen aan te brengen.

Zo heeft driekwart van de rijtjes- of vrijstaande woningen geen zonnepanelen op het dak en heeft bijna de helft van de eigenaren niets gedaan om de isolatie van hun woning te verbeteren, aldus het SCP.

Hoewel mensen bereid zijn hun woning duurzamer te maken, weerhouden hoge kosten, onzekerheid over hoe lang ze in de woning zullen blijven wonen en de verwachting dat het in de toekomst goedkoper zal zijn om dit te doen, hen ervan actie te ondernemen, aldus het SCP.

‘Enerzijds is generiek beleid nodig om de bereidheid te stimuleren en de groep die bereid is in actie te komen te stimuleren en te ondersteunen’, aldus het SCP.

‘Anderzijds zullen meer specifieke beleidsinspanningen nodig zijn om woningeigenaren te helpen die niet in staat zijn hun woning te verduurzamen.

‘ Problemen Vorige maand meldde actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat plannen om in 2022 100.000 huurwoningen van het landelijke gasnet te hebben gehaald niet realistisch zijn.

De problemen worden veroorzaakt door ingewikkelde regels en hoge kosten, die niet voldoende worden gedekt door subsidies.

Het Financieele Dagblad wees er ook op dat sommige van de slechtst geïsoleerde huizen in Nederland in de rijkste gemeenten staan, zoals Heemstede, Laren en Bloemendaal.

3D-geprinte woning in Eindhoven verwelkomt huurders in Europese primeur

Wachtlijsten voor sociale huisvesting blijven groeien, Landsmeer bereikt 22 jaar